Presentació

PROJECTE MAPFRE 2013

SISTEMA DE COMUNICACIÓ DE NECESSITATS BÀSIQUES

BASAT EN SENYALS EEG PER A PERSONES AMB DANY CEREBRAL I/O MEDUL·LAR SEVER

El projecte ha sigut concedit per la Fundació MAPFRE en la convocatòria de “Ajudes a la Recerca 2012 en l’Àrea de Salut” per a ser desenvolupat pel Grup de Neuroenginyeria Biomèdica de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

Bases de la convocatòriaDecisió de la convocatòria

Durada del projecte: del 14/02/2013 al 13/02/2014

En l’actualitat existeixen nombroses persones amb dany cerebral i/o medul·lar sever (0.69% de la població a Espanya). Aquestes persones no poden comunicar-se de la forma habitual al no ser capaços d’expressar-se ni verbal ni gestualment. Açò dificulta que les persones del seu entorn puguen conèixer el seu estat emocional o ajudar-los a satisfer les seues necessitats bàsiques coneixent per exemple, si tenen fam, fred o somni.

Per a augmentar la qualitat de la comunicació d’aquestes persones amb els seus familiars es proposa emprar les interfícies cervell-computador (en anglès, Brain-Computer Interface: BCI). Aquestes permeten que les persones puguen interactuar o comunicar-se amb les persones del seu entorn a través del seus senyals cerebrals, és a dir, sense realitzar cap moviment motor. S’utilitzaran interfícies no invasives basades en els senyals electroencefalogràficas (EEG), que consisteixen a registrar l’activitat cerebral a través d’elèctrodes situats sobre el cuir cabellut.

Les interfícies BCI evocades seran les empleades en aquest projecte. Aquestes reflecteixen la resposta automàtica del cervell a un estímul extern, generalment en forma d’estímul visual. L’usuari únicament ha de fixar la seua atenció en una de les opcions presentades en la pantalla, de manera que després de generar-se uns determinats estímuls visuals, l’opció és reconeguda a partir de la resposta cerebral de la persona. Aquest tipus d’interfícies han sigut desenvolupades pel nostre grup de recerca de forma reeixida per a crear aplicacions d’escriptura i control d’un teclat i ratolí per a l’accés a Internet a partir de l’activitat cerebral de la persona.

21 de febrer 2013